vnsr威尼斯城官网登入-7645.com-威尼斯手机版一切网站
  |     
 
    7645.com  
 
 
www.8076.com
  给水用PE管材、管件
 
  给水用PE热熔对接受件
 
 
 
 
 
  给水用PE(R-R)承插活套式管件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  给水用PE活接受件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产物引见
给水用 PE 活接受件vnsr威尼斯城官网登入
威尼斯网址平台威尼斯强大官网娱乐

◎ 正三通

 

公称外径 de

Z

L1

L2

63

40

122

245

32

30

97

195

 
威尼斯网址平台
www.8076.com